GMINA OŻAROWICE

Zadanie realizowane na zlecenie Gminy Ożarowice – w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice pod nazwą: „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice – cz. II” Działanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

17 CZERWCA 2023 - SILVER RUN 2023 - OŻAROWICE

Zapraszamy Seniorów do kolejnej edycji marszu SILVER RUN 2023 na dystansie 2 km i 5 km. Przygotowaliśmy szereg atrakcji towarzyszących, w tym koncert Bernadety Kowalskiej z Zespołem. PAMIĘTAJ: Twój stan zdrowia musi pozwalać Ci na udział w marszu. Zapoznaj się również z dokumentami: Regulaminem Marszu, Programem i klauzula RODO. Aby uczestniczyć w marszu wypełnij formularz poniżej. Jeżeli startujesz wspólnie z grupą – wpisz nazwisko, telefon i mail opiekuna drużyny. Jeżeli startujesz indywidualnie – w miejscu opiekuna drużyny wpisz własne dane.

Regulamin

Koniecznie zapoznaj się z regulaminem marszu.

Program

Zobacz program imprezy oraz wydarzenia towarzyszące

RODO

Informacja na temat przetwarzania Twoich danych osobowych

Formularz zgłoszenia – zapisy do 15 czerwca

    Partnerzy

    Kontakt